Specialist in arbeidsrecht

Bijzondere bedingen

Bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst regelen de werkgever en werknemer onder welke voorwaarden de werknemer bepaalde arbeid zal verrichten. De arbeidsovereenkomst is vormvrij, er is dus geen plicht om de arbeidsvoorwaarden schriftelijk overeen te komen – al is dit wel raadzaam.

Bedingen met schriftelijkheidsvereiste

Bepaalde bedingen zijn echter in het burgerlijk wetboek geregeld en onderworpen aan een schriftelijkheidseis. Voor deze bedingen geldt daarnaast dat in de betreffende wettelijke regeling, vaak nader uitgewerkt in de jurisprudentie, verdere specifieke voorwaarden zijn opgenomen.

Het schriftelijkheidsvereiste is een bijzondere waarborg dat de werknemer de gevolgen van het bezwarende beding goed heeft overwogen. Het betreft bedingen die van invloed zijn op de ontslagbescherming van de werknemer: het proeftijdbeding en de ontbindende voorwaarde, bedingen die de vrije arbeidskeuze van de werknemer aantasten: het concurrentiebeding, het relatiebeding, en het boetebeding, en bedingen die de werkgever de mogelijkheid geven de arbeidsvoorwaarden te wijzigen: het eenzijdig wijzigingsbeding.

Niet voldaan aan schriftelijkheidsvereiste

Is het beding niet schriftelijk overeengekomen en/of is niet aan de nadere voorwaarden voor het overeenkomen van het betreffende beding voldaan, dan is de consequentie dat het beding niet geldig overeen is gekomen. De werkgever kan hier dan geen beroep op doen. Deze bijzondere bedingen vragen dan ook extra aandacht van de werkgever bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Contact

Meer weten over de bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst? WAL Legal helpt u graag verder. Neem gerust contact met ons op.