Specialist in arbeidsrecht

Vakantie en verlof

Recht op vakantie

Een werknemer heeft aanspraak op vakantie van vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Daar bovenop kunnen in de arbeidsovereenkomst of toepasselijke cao extra vakantiedagen worden toegekend, de zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen.

De wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd, tenzij partijen een voor de werknemer gunstigere regeling zijn overeengekomen. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd.

Andere vormen van verlof

Naast het recht op vakantie heeft een werknemer in bepaalde situaties recht op verlof. De bij wet geregelde vormen van verlof zijn:

  • Zwangerschaps- en bevallingsverlof;
  • Adoptie- en pleegzorgverlof;
  • Kort verzuimverlof en geboorteverlof;
  • Kort- en langdurend zorgverlof;
  • Ouderschapsverlof.

Contact

Meer weten over het recht op vakantie of één van de andere vormen van verlof? WAL Legal helpt u graag verder. Neem gerust contact met ons op.