Specialist in arbeidsrecht

Artikel: Dicteert de ontslaggrond (toch) de vergoeding?

Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk
TAP 2020/1

Artikel

Dinsdag 25 februari 2020 is het artikel ‘Dicteert de ontslaggrond (toch) de vergoeding?’, geschreven door Willemijn Lenders, in het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk verschenen. Het artikel geeft antwoord op de vraag welke ruimte er is voor een aanvullende vergoeding bij ontslag op grond van een schending van het goed werkgeverschap.

Publicatiedatum: 25 februari 2020