Specialist in arbeidsrecht

Heeft u als werkgever een voorschot ontvangen onder de NOW over de maanden maart, april en mei 2020? Vraag dan de definitieve berekening van de subsidie aan bij het UWV.

Het bedrag dat door het UWV is verstrekt onder de NOW 1.0 is een voorschot. Dit is gebaseerd op het geschatte omzetverlies over de eerste aanvraagperiode van de NOW. Omdat het omzetverlies nu duidelijk is, kan een definitieve berekening van de tegemoetkoming worden aangevraagd. Dit kan digitaal bij het UWV met dit formulier.

Benodigde informatie

Het UWV heeft een aantal gegevens over uw bedrijf nodig om de aanvraag voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming onder de NOW 1.0 vast te stellen. Het gaat om de volgende informatie:

 • Het loonheffingennummer waarvoor de aanvraag wordt gedaan;
 • De periode waarover de NOW 1.0 is aangevraagd;
 • De omzet in die periode;
 • Het omzetverlies in die periode;
 • Een kopie van uw bankafschrift;
 • De brief met de beslissing van het UWV over de aanvraag tegemoetkoming;
 • De rekenhulp simulatie NOW, hier te vinden;
 • De rekenhulp simulatie Omzetverlies, hier te vinden;
 • Een derdenverklaring, bij een voorschotbedrag tussen de € 20.000 en € 100.000 of een definitief subsidiebedrag tussen de € 25.000 en € 125.000;
 • Een accountantsverklaring, bij een voorschotbedrag van € 100.000 of meer of een definitief subsidiebedrag van € 125.000 of meer.

Uitkomst vaststelling

Op basis van de uitkomst van de definitieve berekening zijn er drie mogelijkheden:

 • Het werkelijke omzetverlies is gelijk aan de eerder gemaakte inschatting. Het betaalde voorschot is daarmee gelijk aan het uiteindelijke subsidiebedrag;
 • Het omzetverlies is groter dan is ingeschat. Er wordt een hoger subsidiebedrag toegekend dan het al betaalde voorschot. Het restant wordt nog aan de onderneming uitgekeerd;
 • Het omzetverlies is kleiner dan is ingeschat. Er wordt een lager subsidiebedrag toegekend dan het al betaalde voorschot. De onderneming zal het verschil moeten terugbetalen. 
  • Update: is het terug te betalen bedrag lager dan € 500,-, dan hoeft het bedrijf dit niet terug te betalen.

Deadline

Vanaf 7 oktober kan de definitieve berekening van de subsidie onder de NOW 1.0 bij het UWV worden aangevraagd. Heeft u een tegemoetkoming ontvangen, dan moet u deze vaststelling tijdig aanvragen:

 • Is geen verklaring van een derde of accountant nodig, dan moet de aanvraag uiterlijk 23 maart worden ingediend;
 • Is een verklaring van een derde nodig, dan moet de aanvraag ook uiterlijk 23 maart worden ingediend;
 • Is een verklaring van een accountant nodig, dan moet de aanvraag uiterlijk 29 juni 2021 worden ingediend.

Als geen aanvraag voor een definitieve berekening wordt ingediend, neemt het UWV aan dat er geen recht bestaat op een tegemoetkoming onder de NOW 1.0. Het eerder ontvangen voorschot moet dan volledig worden terugbetaald.

Contact

Meer weten over de NOW? WAL Legal helpt u graag verder. Neem gerust contact met ons op.

Publicatiedatum: 22 oktober 2020
Update: 27 oktober 2020