Specialist in arbeidsrecht

Thuiswerken

Thuiswerken in tijden van corona

Wetgeving

Geen recht op thuiswerken

Een werknemer heeft niet het recht om thuis te werken. Wel kan de werknemer een verzoek indienen om de arbeidsplaats aan te passen, oftewel om vanuit huis te werken. Is de werknemer minimaal een half jaar in dienst, dan moet de werkgever met de werknemer overleggen over dit verzoek. Daarnaast dient hij dit te overwegen. Wijst de werkgever het verzoek af, dan moet hij ook hierover overleggen met de werknemer en dient hij de redenen voor de afwijzing schriftelijk mee te delen.

  • Let op: de werkgever moet minimaal een maand voor de beoogde ingangsdatum op de verzochte wijziging beslissen. Zo niet, dan wordt de arbeidsplaats overeenkomstig het verzoek van de werknemer aangepast. In geval van onvoorziene omstandigheden geldt een termijn van vijf dagen.

Dit neemt niet weg dat er uitzonderlijke situaties denkbaar zijn waarin van een werknemer niet kan worden verwacht dat hij naar zijn werk gaat (zonder dat sprake is van ziekte). Het overheidsadvies om thuis te werken op zichzelf is niet voldoende om van zo’n situatie te spreken, aldus de rechtbank Gelderland. Bijkomende omstandigheden kunnen dit anders maken. Zo oordeelde de rechtbank Noord-Holland dat een werknemer niet kon worden verweten niet naar het werk te komen, nu het overheidsadvies was zoveel mogelijk thuis te werken, de werknemer een qua gezondheid kwetsbare vrouw en een ziek kind heeft, hij zelf klachten heeft gehad, en het de werknemer daarnaast door huisarts, ziekenhuis, UWV en gemeente is geadviseerd thuis te blijven.

De verantwoordelijkheden van de werkgever bij thuiswerken

Werkt een werknemer vanuit huis, dan rust op de werkgever een zorgplicht. Dit houdt in dat de werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. De thuiswerkplek moet zijn ingericht volgens de ergonomische beginselen. Concreet betekent dit dat de werknemer onder meer over een goede stoel, bureau of tafel, computer en verlichting moet beschikken. De werkgever zal hiervoor moeten zorgen in het geval de werknemer deze spullen zelf niet heeft. Voor beeldschermwerk gelden daarnaast bijzondere regels. Het beeldscherm moet bijvoorbeeld vrij te plaatsen, gemakkelijk verstelbaar en kantelbaar zijn, het toetsenbord moet hellend kunnen worden geplaatst en vormt dit geen geheel met het beeldscherm, en de werkstoel dient stabiel te zijn en een in hoogte verstelbare zitting en een rugleuning te hebben.

  • Tip: op veel kantoren zijn onder andere computers en stoelen beschikbaar doordat het grootste deel van de werknemers thuis werkt. Deze kunnen (tijdelijk) worden gebruikt om de thuiswerkplekken juist in te richten.

Contact

Meer weten over thuiswerken? WAL Legal helpt u graag verder. Neem gerust contact met ons op.

Publicatiedatum: 23 december 2020