Specialist in arbeidsrecht

Wet invoering extra geboorteverlof (Wet WIEG)

Met ingang van 1 januari 2019 en 1 juli 2020
is het recht op geboorteverlof uitgebreid.

Wetgeving

Wet WIEG

De Wet invoering extra geboorteverlof breidt het recht op adoptie-, pleegzorg- en geboorteverlof (ook wel vaderschapsverlof of partnerverlof) uit. Deels geldt de nieuwe regeling sinds 1 januari 2019, deels sinds 1 juli 2020. Hieronder een overzicht van de wijzigingen op een rij.

Extra verlof per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 geldt het volgende:

  • De partner heeft na de bevalling recht op geboorteverlof met behoud van loon van eenmaal de arbeidsduur per week. Dit verlof kan binnen vier weken na de bevalling worden opgenomen. Het dient te gaan om de echtgenoot of geregistreerd partner van de bevallen vrouw, degene die met haar ongehuwd samenwoont, of degene die het kind heeft erkend.
  • Recht op verlof in verband met adoptie en pleegzorg van ten hoogste zes aaneengesloten weken. Dit recht bestaat vanaf vier weken vóór de feitelijke adoptie en dient binnen zesentwintig weken te worden opgenomen. Tijdens dit verlof heeft de werknemer recht op een uitkering ter hoogte van het loon, maar ten hoogste het maximum dagloon.
  • De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen wegens het recht op adoptie-, pleegzorg- of geboorteverlof.

Extra verlof per 1 juli 2020

Met ingang van 1 juli 2020 is daarnaast de volgende regeling ingevoerd:

  • Na het geboorteverlof (zoals omschreven onder de eerste bullet point bij de wijzigingen per 1 januari 2019) heeft de partner recht op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof is gelijk aan vijfmaal de arbeidsduur per week, en dient binnen zes maanden na de bevalling te worden opgenomen. Tijdens dit verlof heeft de werknemer recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon, maar ten hoogste 70% van het maximum dagloon. Hiervan kan bij overeenkomst (waaronder bij cao) worden afgeweken ten gunste van de werknemer.

Contact

Meer weten over de Wet WIEG? WAL Legal helpt u graag verder. Neem gerust contact met ons op.

Publicatiedatum: 17 juli 2020