Specialist in arbeidsrecht

WW-premiedifferentiatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Datum: 9 december 2019

Nieuws

De WW-premiedifferentiatie sinds 2020

Sinds de inwerkingtreding van de Wab per 1 januari 2020 geldt de WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract. Dit houdt in dat over het loon van werknemer met een vaste arbeidsovereenkomst een lage WW-premie wordt betaald. Voor het loon van werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst geldt een hoge WW-premie.

Vereisten lage WW-premie

De lage WW-premie geldt voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, mits er geen sprake is van een oproepovereenkomst. Voor andere gevallen geldt de hoge WW-premie.

Schriftelijkheidseis en administratieplicht lage WW-premie

Werkgevers hebben tot 1 juli 2020 om aan de schriftelijkheidseis te voldoen. Hiervoor is een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst nodig die in de loonadministratie is opgenomen. In het geval een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd en voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, volstaat een door beide partijen ondertekend addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst.

Het uitstel tot 1 juli 2020 geldt niet voor arbeidsovereenkomsten aangegaan op of na 1 januari 2020. Deze arbeidsovereenkomsten dienen direct schriftelijk te worden aangegaan, door beide partijen te zijn ondertekend en in de loonadministratie zijn opgenomen om de lage WW-premie te kunnen toepassen.

  • Eerder hadden werkgever tot 1 april 2020 de tijd om de schriftelijke arbeidsovereenkomsten te regelen. Het coulanceregime zoals hierboven uiteengezet is in verband met de Coronacrisis verlengd tot 1 juli 2020. 

Publicatiedatum: 13 maart 2020